Posted in: Fitness, Health

What is Metabolism? and How many types are there?

Metabolism and the types of Metabolism There are so many such questions arise in our mind. In Simple term metabolism is the process of giving energy to our body. If the metabolism rate is high then you will reduce weight. “Metabolism is the process by which our body converts what we eat and drink into […]

Read More "What is Metabolism? and How many types are there?"

What are the Rules of Intermittent Fasting ?

Everyone has a question that what are the rules of  Intermittent Fasting !! There are some rules to follow for Intermittent Fasting, In diet, you have to pay attention to what you eat. Eating at regular intervals means you can’t eat too many calories. 1) If you are really interested to do intermittent fasting then […]

Read More "What are the Rules of Intermittent Fasting ?"

Types of Intermittent Fasting

There are many types of Intermittent Fasting. You can start which would be easy for you. Keep control on your calories intake while doing any type of Fasting. Intermittent Fasting is divided into 3 Parts. Time Restricted Fasting, Whole Day Fasting and Alternate Day Fasting 1) Time Restricted Fasting :you can choose your eating window. […]

Read More "Types of Intermittent Fasting"

Intermittent Fasting Lowers Triglycerides

एका छोटया प्रयोगात Intermittent Fasting  चा परिणाम  ट्रायग्लिसराईड्सवर  कसा होतो ह्याचा अभ्यास रॉन अँटोनीने  केला  आणि असं आढळून आलं कि निरोगी परंतु जादा वजन / लठ्ठ व्यक्तींमध्ये पारंपारिक, दैनंदिन कॅलरी-प्रतिबंधित आहाराच्या तुलनेत (  Intermittent Fasting ) या पध्दतीमुळे जेवणानंतर ट्रायग्लिसेराइडची पातळी 40% कमी झाली.  डायबेटीस युके प्रोफेशनल कॉन्फेरंस (डीयुपीसी ) २०१९ मध्ये रॉन अँटोनी ह्यांनी Intermittent  फास्टिंग  केल्याने postprandial triglyceride मध्ये सुधारणा होते हे  सिद्ध केले , जर आपण हे (Intermittent […]

Read More "Intermittent Fasting Lowers Triglycerides"

Expereince of Intermittant Fasting

मी एका  IT कंपनीत Talent  Acquisition डिपार्टमेंट    मध्ये Assistant Manager म्हणून कार्यरत आहे. कामाचा प्रचंड ताण , प्रत्यक्ष वर्षी स्वतःला prove  करण्यासाठीची  धडपड, घरातलं  सांभाळा. हे सगळं करता करता मला २०१६ ला डायबेटिस झाला. २०१९ ला मला थायरॉईडचा त्रास सुरु झाला. माझा वजन हि वाढत होत, पण वेळ नव्हता स्वतःकडे बघण्याचा.  ह्या lock down मुळे बऱ्यापैकी वेळ […]

Read More "Expereince of Intermittant Fasting"

Intermittent Fasting-2

Intermittent फास्टिंग  आताच्या काळात Intermittent Fasting हे फार प्रचलित होत चाललंय.आपल्याकडे हे पुरातन काळापासून चालू आहे. पूर्वीपासून आपल्याकडे  महिला , ऋषीमुनी उपवास करतात. ह्याच उपवासाला धार्मिक रूप दिले आहे म्हणून त्याचे खरे फायदे कोणालाच कळले नाही. ही डाएट ची पद्धत आपल्याकडे पुन्हा प्रसिद्ध होऊ लागली आहे. दीक्षितांचा डीएन्ट हि हा ह्याच विचारावर आहे  Intermittant फास्टिंग म्हणजे नक्की […]

Read More "Intermittent Fasting-2"